I Tecnificació d'hoquei especial pels porters.

Amb monitors d'hoquei lliga. 

Del 10 al 14 de juliol de 9:00 a 14:00 hores.

Al pavelló esportiu d'hoquei de Vilafranca del Penedès.

Cal omplir aquest formulari i un cop realitzat visualitzaràs en pantalla el número de compte bancari per realitzar la transferència amb l'import corresponent i amb el concepte nom del participant.

Concepte: NOM PARTICIPANT

Compte bancaria: ES37 0081 0046 1400 0159 1168

Dades pare, mare o tutor
Dades Participant
Acollida de 8 a 9 hores. Cost setmanal.
Transferència bancària Cal realitzar la transferència bancària amb l'import total al compte bancari del seu proveïdor. Un cop rebuda la transferència s'activarà el servei corresponent.

En virtut del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la persona en que les seves dades figuren en el present formulari, consenteix de forma expressa al Club Patí Sant Ramon el tractament de les seves dades personals a fi de proporcionar resposta a la consulta realitzada i a realitzar promoció dels serveis oferts per a l'entitat. Les dades s'inclouran en un fitxer automatitzat per el Club Patí Sant Ramon que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vostè podrà exercitar conforme a la llei els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació / supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit al Club Patí Sant Ramon.