Inscripció 41ª edició l'Enxaneta

9, 10, 11 de Juny del 2023

CONDICIONS EN ACCEPTAR LA INSCRIPCIÓ:

La inscripció al Torneig inclou el dinar de dissabte i de diumenge gratuït, pel total de jugadors inscrits (màxim 10), un delegat i un entrenador, prèvia confirmació a l'organització en aquest full d'inscripció. El primer dia de torneig es demanarà a cada equip una fiança de 10 euros per menú confirmat. Aquesta quantitat s’abonarà al final del Torneig si s’ha respectat la presència de l’equip al Menjador del Col·legi.

Es donarà un dossier amb els horaris dels partits i menjador a l'acte de presentació del Torneig, que es celebrarà al Col·legi Sant Ramon el dia 30 de Maig a les 20:30 hores (després de l'acte hi haurà un refrigeri per a tots els assistents).

En acceptar aquesta inscripció i durant els dies del Torneig, és obligada la presència de l’equip inscrit a l'entrega de trofeus de la seva categoria (hauran d'anar amb l’equipació oficial i patins).

Els equips inscrits es regiran pel Reglament i les Normes del Torneig que seran entregades junt amb el dossier.

Dades equip
Mida de pujada màxima: 16.00 MB
Dades participants

PORTER 1

PORTER 2

JUGADOR 1

JUGADOR 2

JUGADOR 3

JUGADOR 4

JUGADOR 5

JUGADOR 6

JUGADOR 7

JUGADOR 8

JUGADOR 9

JUGADOR 10

DELEGAT 1

DELEGAT 2

ENTRENADOR 1

ENTRENADOR 2


En virtut del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la persona en que les seves dades figuren en el present formulari, consenteix de forma expressa al Club Patí Sant Ramon el tractament de les seves dades personals a fi de proporcionar resposta a la consulta realitzada i a realitzar promoció dels serveis oferts per a l'entitat. Les dades s'inclouran en un fitxer automatitzat per el Club Patí Sant Ramon que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vostè podrà exercitar conforme a la llei els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació / supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit al Club Patí Sant Ramon.