7 de Gener al Pavelló Municipal de Vilafranca

Preu de la inscripció: 20 Euros per jugador 

El pagament serà per transferència bancària al número de compte: ES31 0081 0046 1400 0159 8066 (Al fer la transferència especificar com a concepte Nom de l’equip + Categoria) 

* En cas que un porter jugui en dos equips, només serà necessari pagar una única vegada.

* En cas de no tenir un número mínin d’equips per categoría, es retornaran les inscripcions.

Dades equip
Dades participant
Transferència bancària Cal realitzar la transferència bancària amb l'import total al compte bancari del seu proveïdor. Un cop rebuda la transferència s'activarà el servei corresponent.

En virtut del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la persona en que les seves dades figuren en el present formulari, consenteix de forma expressa al Club Patí Sant Ramon el tractament de les seves dades personals a fi de proporcionar resposta a la consulta realitzada i a realitzar promoció dels serveis oferts per a l'entitat. Les dades s'inclouran en un fitxer automatitzat per el Club Patí Sant Ramon que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vostè podrà exercitar conforme a la llei els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació / supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit al Club Patí Sant Ramon.