ELS DIES SERÀN EL 3, 4 i 5 DE JUNY.


NomAcció
full inscripcio 35enxanetafull inscripcio 35enxaneta
CLASIF 34enxCLASIF 34enx
9 Reglamen Interi9 Reglamen Interi
EQUIPS PARTICIPANTSEQUIPS PARTICIPANTS
QUADRE D'HONORQUADRE D'HONOR
2 CLASIF 35enx2 CLASIF 35enx