Hoquei Patins 3x3
Dades formulari Formulari obert del 08-11-2023 13:00 fins al 17-12-2023 23:59
Cal registrar-se per emplenar el formulari
Dades equip

La inscripció requereix un mínim de 3 participants, i un cop completat el formulari, hauràs de fer el pagament mitjançant transferència bancària.
Un cop realitzada la inscripció rebràs un email amb l'import exacte, concepte i numero de compte bancària per realitzar pagament.
És important tenir en compte que només s'acceptaran sol·licituds de reemborsament per baixa d'equip en situacions de força major. Tot i això, en cas que un participant no pugui assistir a causa de circumstàncies imprevistes, sempre podràs substituir-lo per un altre membre de l'equip.

Dades participant
1
2

En virtut del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la persona en que les seves dades figuren en el present formulari, consenteix de forma expressa al Club Patí Sant Ramon el tractament de les seves dades personals a fi de proporcionar resposta a la consulta realitzada i a realitzar promoció dels serveis oferts per a l'entitat. Les dades s'inclouran en un fitxer automatitzat per el Club Patí Sant Ramon que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vostè podrà exercitar conforme a la llei els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació / supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit al Club Patí Sant Ramon.