Enxaneta 42
Dades equip
Mida de pujada màxima: 16.00 MB
Dades participants
PORTER 1
PORTER 2
JUGADOR 1
JUGADOR 2
JUGADOR 3
JUGADOR 4
JUGADOR 5
JUGADOR 6
JUGADOR 7
JUGADOR 8
JUGADOR 9
JUGADOR 10
DELEGAT 1
DELEGAT 2
ENTRENADOR 1
ENTRENADOR 2
1
2

En virtut del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la persona en que les seves dades figuren en el present formulari, consenteix de forma expressa al Club Patí Sant Ramon el tractament de les seves dades personals a fi de proporcionar resposta a la consulta realitzada i a realitzar promoció dels serveis oferts per a l'entitat. Les dades s'inclouran en un fitxer automatitzat per el Club Patí Sant Ramon que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vostè podrà exercitar conforme a la llei els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació / supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit al Club Patí Sant Ramon.